Abalingua Language Solutions és una divisió del Grup Abalingua dedicada a proporcionar solucions lingüístiques com:

Interpretació:

– Interpretació Simultània

– Interpretació Consecutiva

– Interpretació Chuchotage

– Interpretació de Liaison

– Interpretació Jurada

Traducció de documents en àmbits generals o especialitzats:

– Traducció Mèdica

– Traducció Financera

– Traducció Tècnica

– Traducció Científica

– Traducció en àmbits de les Humanitats

– Traducció en Ciències Socials

– Traducció Publicitària

– Traducció Jurada

Correccions lingüístiques, d’estil i ortogràfiques.
Assessorament lingüístic.
Traducció i localització de llocs web.
Traducció audiovisual.
Doblatge i subtitulació.
Transcripcions tècniques.
Transcripció d’arxius d’àudio.

Estàs organitzant un esdeveniment internacional on necessites que persones de diferents nacionalitats entenguin el que es diu a l’escenari?

Estàs organitzant una reunió amb persones de diversos països on necessites assegurar-te que tot el que s’expressa sigui entès plenament pels assistents o delegats?

Estàs rebent un grup de clients o inversors estrangers i necessites explicar-los clarament sobre la teva empresa o portar-los a visitar un lloc?

Si consideres que la teva situació encaixa en alguna de les categories anteriors, és evident que necessites interpretació per al teu esdeveniment o reunió i, per tant, és clar que podem ajudar-te amb aquesta necessitat. Abalingua Language Solutions ha estat proporcionant solucions d’interpretació simultània a centenars de clients durant més de vint-i-cinc anys.

Hi ha diversos tipus d’interpretació en els quals Abalingua et pot ajudar:

Interpretació Simultània:

Aquest és el tipus d’interpretació més comunament utilitzat avui dia. Amb la interpretació simultània, l’intèrpret tradueix oralment (interpreta) el discurs de l’orador en temps real. La interpretació simultània sovint es fa en cabines insonoritzades on els intèrprets treballen en parelles que poden gestionar la mateixa combinació lingüística. Aquest tipus d’interpretació requereix un alt nivell de concentració, que no es pot mantenir durant períodes de temps llargs. És per això que per a qualsevol interpretació que duri més d’una hora, es requereix un mínim de 2 intèrprets per poder anar alternant la interpretació. Això és quelcom que sempre s’ha de tenir present en buscar serveis d’interpretació.

La interpretació simultània és el mètode més apropiat per a reunions, conferències o seminaris en diversos idiomes on es requereix una comunicació fluida i immediata, ja que el discurs interpretat es rep instantàniament pels participants.

abalingua_simultaneous_interpretation_in_booth
abalingua_consecutive_interpretation

Interpretació Consecutiva:

La interpretació consecutiva és un tipus d’interpretació que no requereix cap mena de material tècnic. En aquest cas, l’intèrpret s’asseu amb els delegats, escolta el discurs i el tradueix oralment, interpretant el missatge expressat per l’orador una vegada ha acabat de parlar. Si el discurs de l’orador és llarg, fa pausades de tant en tant perquè l’intèrpret pugui traduir oralment el que s’acaba de dir. Aquesta forma d’interpretació ofereix al client una atenció més personalitzada que amb la interpretació simultània. En el món modern, la interpretació consecutiva ha estat en gran part substituïda per la simultània, però continua sent rellevant per a cert tipus de reunions (reunions altament tècniques, dinars de treball, grups reduïts, visites de camp).

Hi ha l’avantatge evident de no requerir cap equipament, però també hi ha alguns inconvenients clars, sent el més evident el fet que aquesta forma d’interpretació requerirà el doble de temps que la simultània, ja que l’intèrpret ha de traduir el que l’orador ha dit DESPRÉS que aquest hagi lliurat el missatge, en oposició a la traducció simultània on l’intèrpret tradueix el missatge MENTRE l’orador el lliura.

Abalingua Language Solutions ha seleccionat al llarg dels anys els millors intèrprets amb un talent específic per a la interpretació consecutiva, que requereix tenir una tècnica depurada per a la presa de notes i una memòria excepcional. Garantim proporcionar al teu esdeveniment els més alts estàndards de qualitat.

Interpretació Chuchotage:

El chuchotage, o interpretació en veu baixa, és una tècnica que a vegades es considera part de la interpretació simultània. No requereix cap equipament, ja que l’intèrpret s’asseu al costat de les persones que reben la interpretació. És la tècnica d’interpretació més comunament utilitzada en reunions empresarials on un dels membres no parla l’idioma comú i necessita els serveis d’un intèrpret que s’asseu al costat seu i tradueix oralment tot el que es diu. L’intèrpret també tradueix en sentit contrari als altres assistents a la reunió quan el client que està assistint parla.

L’intèrpret ha de fer front a diversos inconvenients, com una posició incòmoda en haver-se d’inclinar cap a la persona que rep la interpretació, així com mantenir una concentració molt alta en condicions no massa favorables, ja que pot estar exposat a sorolls, sobreposició de veus o interrupcions, mentre ha de mantenir un to de veu i una posició adequada per no molestar el receptor de la interpretació ni a cap altra persona al voltant de l’intèrpret que no necessiti el servei d’interpretació. Tots aquests problemes són inexistents en la traducció simultània a l’interior de les cabines d’interpretació.

Tots hem vist aquest tipus d’interpretació moltes vegades a la televisió quan caps d’estat es reuneixen amb els seus homòlegs (i no parlen una llengua comuna). Sempre hi ha algú assegut darrere d’ells, prenent notes sovint mentre el cap d’estat parla, i després interpreta el missatge a l’altre cap d’estat.

Abalingua ha seleccionat al llarg dels anys els intèrprets més professionals per a cada tipus d’interpretació per formar part del nostre projecte. Garantim els més alts estàndards de qualitat per a cada esdeveniment.

abalingua_chuchotage

Interpretació de Liaison:

La interpretació de liaison és un tipus d’interpretació utilitzat quan el nombre de persones que necessiten serveis d’interpretació és reduït, en reunions de petites empreses o informals. Es fa servir sovint en visites a fàbriques o exposicions.

En aquest tipus d’interpretació, l’intèrpret tradueix en temps real, el que es pot considerar com una traducció simultània, però en aquest cas, l’intèrpret ha d’interpretar tot el que la persona que necessita interpretació diu, així com tot el que li diuen a ell. Per això s’anomena interpretació bilateral. L’intèrpret ha de ser capaç de canviar de llengua constantment i per fer-ho ha de tenir un control perfecte de les dues llengües, així com un coneixement profund de les cultures de les llengües que interpreta.

abalingua_liaison
abalingua_liaison

Interpretació Jurada:

La interpretació jurada es fa principalment als tribunals. No obstant això, també es pot realitzar en la signatura d’actes notarials i en l’àmbit privat, així com en la signatura d’acords entre empreses, cancel·lacions de contractes i reunions de juntes d’administració, etc.

Sol·licita un pressupost sense compromís!

Tenim plena confiança que els nostres intèrprets o traductors et proporcionaran un servei de qualitat. Des de la interpretació a la traducció escrita, passant pels doblatges, la subtitulació, l’edició de vídeos, ho fem tot i ho fem bé. Estarem encantats de mostrar-te com treballem i la nostra competitivitat. La millor manera d’aconseguir-ho és enviar-te un pressupost sense compromís per a qualsevol servei lingüístic que puguis necessitar.