Interpretació simultània

Interpretació simultània

Serveis d'interpretació

En la interpretació simultània, l’intèrpret tradueix oralment (interpreta) en temps real el discurs de l’orador.

La interpretació simultània sol realitzar-se en cabines insonoritzades en què els intèrprets treballen per parelles de la mateixa combinació lingüística.

abalinguainterpretacionsimultanea

La interpretació simultània és la més adequada per a reunions, conferències o seminaris amb diverses llengües on es requereix una comunicació fluida i immediata, ja que la interpretació arriba instantàniament al participant.

Sempre seran dos intèrprets a causa del nivell de concentració necessari.

 

Serveis relacionats

Interpretació consecutiva

Chuchotage

Enllaç o bilateral

© 2019 Abalingua
Back to top